Θεραπαίζοντας - Κέντρο Ειδικών Θεραπειών
Einfach Deutsch - Online Μαθήματα Γερμανικών
Μαριάννα Τσακίρη - Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια
Συνήχηση - Κέντρο Ψυχοθεραπείας
Ντεκρολί - Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Κ.Δ.Α.Π.
Μάνη Γη - Παραδοσιακή Βίλα